Početna2019-03-04T14:08:11+00:00

“BEOGEOAQUA” d.o.o. je preduzeće koje vrši specijalizovane usluge u hidrogeologiji i hidrotehnici. Najvažnije aktivnosti preduzeća vezane su za poslove izvođenja, održavanja i regeneracije bunara. Pored toga, obavljamo poslove projektovanja i izrade Elaborata i Studija.

Regeneracija bunara

Detaljnije

Izrada vodnih objekata

Detaljnije

Ispitivanja

Detaljnije

Projektovanje

Detaljnije