Projektovanje

/Projektovanje
Projektovanje2018-12-12T15:15:25+00:00

Projektovanje

Osim aktivnosti preduzeća vezanih za poslove izvođenja, održavanja i regeneracije bunara, kontinualno se razvija projektni biro, koji se bavi poslovima projektovanja u svim fazama istraživanja, kao i  izradom elaborata i studija.

Visokostručno tehničko osoblje, sa važećim licencama Inženjerske komore srbije, vrše projektovanje:

  • Projekata osnovnih i primenjenih hidrogeoloških istraživanja
  • Idejnih i Glavnih projekata bušenja i opremanja bunara
  • Projekata izvedenog stanja
  • Elaborata i studijske dokumentacije:
     Elaborata o rezervama podzemnih voda.
     Elaborata o zonama sanitarne zaštite
  • Projekata eksploatacije,
  • Projekte ispunenosti uslova i mera održivog korišćenja prirodnih resursa-podzemnih voda sa izvorišta, kao i sva ostala neophodna hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdevanja.

Posebna pažnja posvećena je razvoju istraživanja za potrebe zaštite podzemnih voda i životne sredine. U toku izvođenja ovih istraživanja koriste se najsavremeniji metodološki pristupi u oceni ranjivosti podzemnih voda. Za izradu karata ranjivosti koristimo specijalizovane softverske pakete koji omogućavaju trodimenzionalnu prostornu analizu.