Regeneracija bunara

/Regeneracija bunara
Regeneracija bunara2018-12-12T15:06:27+00:00

Postupak regeneracije bunara, koji se u višegodišnjem iskustvu preduzeća ”BeoGeoAqua”-Beograd pokazao kao uspešan, predstavlja kombinaciju hemijskih (hemijsko razaranje produkata inkrustacije gvožđa, mangana i organogeno-mineralnih naslaga) i hidrauličkih metoda regeneracije (hidrauličko “opterećenje” i “rastresanje” prifilterske zone). Ovom kombinacijom omogućeno je delovanje hemijskih reagenasa ne samo u delu filterske konstrukcije, već i u široj prifilterskoj zoni.

Postupak regeneracije primenjuje se, kako kod vertikalnih cevastih bunara, tako i kod bunara sa horizontalnim drenovima.