Regeneracija bunara

Regeneracija bunara

Postupak regeneracije bunara, koji se u višegodišnjem iskustvu preduzeća ”BeoGeoAqua”-Beograd pokazao kao uspešan, predstavlja kombinaciju hemijskih (hemijsko razaranje produkata inkrustacije gvožđa, mangana i organogeno-mineralnih naslaga) i hidrauličkih metoda regeneracije (hidrauličko “opterećenje” i “rastresanje” prifilterske zone). Ovom kombinacijom omogućeno je delovanje hemijskih reagenasa ne samo u delu filterske konstrukcije, već i u široj prifilterskoj zoni.

Više o tome

Izrada vodnih objekata

Izrada vodnih objekata

  • Bušenje bunara;
  • Izrada hidrotehničkih objekata
  • Opremanje hidromašinskom opremom.

  • Bušenje bunara izvodi se savemenim garniturama sa direktnom ili reversnom cirkulacijom fluida za bušenje. Stručno tehničko osoblje vrši nadzor i kontrolu kompletnog procesa izrade bunara. Kod hidromašinskog opremanja svih vrsta hidrotehničkih objekata nudimo kvalitetnu i raznovrsnu opremu.

Više o tome

Ispitivanja

Ispitivanja

Za sagledavanje stanja objekata preduzeće vrši ispitivanja:

  • Prohodnosti konstrukcije
  • Snimanje bunarske konstrukcije podvodnom kamerom
  • Kalibracije konstrukcije
  • Opit crpenja
  • Monitoring

Više o tome

Projektovanje

Projektovanje

Osim aktivnosti preduzeća vezanih za poslove izvođenja, održavanja i regeneracije bunara, kontinualno se razvija projektni biro, koji se bavi poslovima projektovanja u svim fazama istraživanja, kao i  izradom elaborata i studija.
Osim aktivnosti preduzeća vezanih za poslove izvođenja, održavanja i regeneracije bunara, kontinualno se razvija projektni biro, koji se bavi poslovima projektovanja u svim fazama istraživanja, kao i  izradom elaborata i studija.

Više o tome

O Nama

„BeoGeoAqua“ d.o.o. je preduzeće iz Beograda koje vrši specijalizovane usluge u hidrogeologiji i hidrotehnici. Preduzeće je osnovano 2003. godine i ima 19 zaposlenih radnika, od kojih 8 sa visokom stručnom spremom i to: 6 dipl. inž. hidrogeologije, jednog dipl. inž. hidrograđevine i jednog struk. inž. građ, potpuno obučenih za izvođenje svih vrsta terenskih istraživanja i kabinetskih radova. Najvažnije aktivnosti preduzeća vezane su za poslove izrade, održavanja i regeneracije bunara, projektovanja i izrade elaborata i studija. Za navedene radove preduzeće je i steklo značajne reference.

Detaljnije

Download

Listu referenci svih projekata i radova firme BeoGeoAqua imate u PDF formatu.

Reference
za projekte i radove

veličina (21 MB)

© 2018 | BeoGeoAqua

Izrada sajtova O3ART